Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Application

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.med.upatras.gr/index.php?r=announces/view&id=3627&lang=el

οπου επισυνάπτονται η ανακοίνωση και η αίτηση εισαγωγής που αφορούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ, των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.